Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в сила от 25.05.2018г.
Настоящата политика за защита на личните данни е неразделна част от Общите условия на Бизнес Травъл ЕйджънсиЕООД за използване на интернет сайта на дружеството.
Посочените по-долу правила са изготвени с цел да ви помогнат да разберете каква информация събираме като Администратор на лични данни, как я използваме и какви права имате във връзка с нея.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИТЕ
Наименование на Администратора на лични данни: Бизнес Травъл ЕйджънсиЕООД; ЕИК: 200144329
Седалище и адрес на управление: град София, ул. Люботрън” № 42
Телефон за контакт: +359 2 981 89 42;
Електронна поща: office@businesstravel.bg;
Интернет страница: www.businesstravel.bg;

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Ел. поща: manager@businesstravel.bg
Телeфон за контакт: +359 2 981 89 42

I. Събираме информация за Вас по няколко различни начина:

1. Когато ни я предоставите с изрично съгласие или ни дадете разрешение да я получим.
Когато се регистрирате или използвате нашата интернет страница, Вие ни давате определена информация доброволно. Това включва вашите имена, имейл адрес, телефонен номер, коментари и всяка друга информация, която решите да ни предоставите. При използвването на нашия интернет сайт, ние събираме информация за връзка (адрес и телефонен номер, e-mail) както и други лични данни.

2. Ние също така получаваме техническа информация, когато използвате интернет страницата.
Всеки път, когато използвате който и да е уебсайт или друга интернет услуга, се създава и записва определена информация автоматично.

3. Същото важи и когато използвате нашата интернет страница. Ето някои от категориите информация, която събираме:

3.1 Данни в регистрационните файлове.
Когато използвате страницата, нашите сървъри записват информация (“log files”), която браузърът ви автоматично изпраща при посещение на уебсайта. Тези данни от дневника включват интернет адреса (IP) на Вашето устройство, тип на браузъра, език на браузъра, дата и час на заявката ви, заявения ресурс (URL), както и една или повече „бисквитки“, които еднозначно може да идентифицират вашия браузър или профил.

3.2. Данни за "бисквитките".
Ние също така използваме "бисквитки" (малки текстови файлове, изпратени до вашия компютър всеки път, когато посещавате нашия уеб сайт, уникалени за вашия профил или вашия браузър. Когато използваме "бисквитки" или други подобни технологии, използваме два вида бисквитки:
- временни "бисквитки" на сесията (последните продължават, докато затворите браузъра си);
- постоянните "бисквитки" (които продължават, докато вие или браузърът ви ги изтриете); Например, ние използваме "бисквитки", за да съхраняваме вашите езикови предпочитания или други настройки, така че не е нужно да ги настройвате всеки път, когато посещавате нашия интернет сайт. Ние не съхраняваме лични данни в нашите “бисквитки“. За по-подробна информация за това как използваме "бисквитките", моля, прегледайте правилата ни за "бисквитките".
В случай, че не желаете сайтът да събира информация за Вашите посещения, можете да се откажете, като изключите опцията “Cookies” от Вашия браузър.
За да научите повече за това как използваме "бисквитките", моля, вижте нашата политика в този смисъл.

3.3. Информация за устройството.
В допълнение към данните в дневника събираме информация за устройството, на което използвате нашия интернет сайт, включително тип устройство, операционна система, настройки, уникални идентификатори на устройства и данни за сривове, които ни помагат да разберем, когато нещо се счупи. Независимо дали събираме част или цялата информация, често това зависи от типа на устройството, което използвате и от настройките му. За да научите повече за това, каква информация вашето устройство ни предоставя, моля, проверете и правилата на производителя на устройството или доставчика на софтуер.  

II. Какво правим с информацията, която събираме /ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКА/:

4. Използваме информацията, която събираме, за да Ви предоставим услугите в нащия интернет сайт.
За да направим това, е необходимо да използваме Вашата информация, за да:
- Ви идентифицираме, когато използвате услугите в нашия Интернет сайт.
- отговорим на Вашите въпроси или коментари.
- предложим най-добрият вариант за Вашата почивка, екскурзия или пътуване;
Освен гореизложеното и по подобни причини имаме законен интерес да използваме информацията ви по този начин. Това е от съществено значение за характера на услугата, която предоставяме. Също така, при необходимост работим с правоохранителните и правоприлагащите органи и институции, за да защитим и запазим нашия интернет сайт като безопасно пространство.

5. В допълнение към гореизложеното, ще използваме Вашите данни само с вашето съгласие относно следното:
- Изпращане на маркетингови материали по имейл, текстово съобщение или известие за натискане, в зависимост от настройките на Вашия акаунт или операционна система. Всеки път, когато Ви изпращаме маркетингови материали, ви даваме възможност да се отпишете.
-  Определяне на местоположението Ви и персонализиране на съдържанието, което ви показваме, в зависимост от настройките на вашия акаунт или операционна система.

6. Също така ще разчитаме на Вашето съгласие, когато използваме "бисквитките", за да:
- Ви покажем реклами, които може да Ви интересуват. Използваме "бисквитки", за да идентифицираме Вашите интереси въз основа на Вашето външно поведение. Правим това за съществуващи потребители и за нови потребители. За да научите повече за това как използваме "бисквитките" и за избора ви как ги използваме, моля, вижте нашата политика в този смисъл.
- Анализираме как посетителите използват сайта ни и за да наблюдаваме представянето на нашия сайт. Това ни позволява да Ви предложим персонализирано съдържание и бързо да идентифицираме и отстраняваме различни проблеми.

III. Предаване на лични данни:
7. Всички данни събирани и съхранявани от нашия интернет сайт се съхраняват в собствен сървър, намиращ се на територията на Република България.

IV. Права, които може да упражните във връзка с вашата информация:

8. Вие имате право на достъп до събраните за Вас лични данни, които Ви засягат, и да упражните това право лесно и на разумни интервали, за да бъдете осведомени за обработването и да проверите законосъобразността му. Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

8.1. Като субект на лични данни имате право да поискате потвърждение от администратора дали се обработват личните Ви данни и ако това е така - да получите достъп до данните си и следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срок на обработване.
Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните /на посочените по-горе данни за контакт/.
Администраторът има право да откаже достъп до личните Ви данни в следните случаи: когато реализирането на Вашето право влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост, и по-специално върху авторското право за защита на софтуера. Тези съображения обаче не представляват основания за отказ за предоставяне на цялата информация на съответния субект на данни, а само – възможност да се ограничи.

8.2. Като субект на лични данни имате право да поискате коригиране на личните Ви данни, които са неточни/неактуални. За тази цел трябва да подадете отделно искане по следния начин:
Исканията се правят, като се използва Образец на форма за искане от субект на данните. При отправянето на искане се спазват следните правила: На искането Ви ще бъде отговорено от страна на администратора по следния начин: Администраторът следва да отговори на искането Ви писмено или в електронен вид, съобразно начина на предявяването му, в срок от един месец от получаването й. Ако изрично не сте заявили ред за отговор на исканията, от съображения за сигурност на личните данни Адмнистраторът ще изпрати данните само на е-мейл адрес, който е бил посочен в момента на регистрацията.

8.3. Като субект на лични данни имате право да поискате от администратора на личните Ви данни да ограничи обработването им.
Ограничаването се допуска в следните случаи:
- когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, необходим на администратора да провери точността;
- когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им;
- когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но вие, като субект на данните, ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ви.
За целта, при наличие на някое от горните условия, следва да подадете искане или молба по начина, описан в предходната т. 8.2.
Администраторът следва да отговори на молбата Ви писмено или в електронен вид, съобразно начина на предявяване на молбата, в срок от един месец от получаването й. Ако изрично не сте заявили ред за отговор на исканията, от съображения за сигурност на личните данни Адмнистраторът ще изпрати данните само на е-мейл адрес, който е бил посочен в момента на регистрацията.

8.4. Като субект на лични данни имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне т.е. администраторът да заличи личните ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните.
Искане за изтриване може да се подаде при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. За целта следва да подадете искане или молба по начина, посочен в т. 8.2, по-горе.

8.5. Администраторът може да откаже да заличи личните данни по следните причини:
8.5.1. упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
8.5.2. за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
8.5.3. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
8.5.3. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 

8.6. Като субект на лични данни имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни по всяко време. Възражението следва да бъде депозирано по следния начин: писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните /на посочените по-горе данни за контакт/.

8.7. Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

8.8. Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

8.9. Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
Администраторът следва да се мотивира дали приема възражението, респ. защо продължава да обработва личните данни, ако отхвърли възражението.

9. Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

10. Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.

11. Имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви във връзка с личните данни са били нарушени.

12. Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

V. Как и кога споделяме информация:
13.1. Вашите лични данни се споделят с хотели в България и чужбина, самолетни компании, както и наши партньори при резервиране на Вашоте почивки и пътувания.

13.2. прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

13.3. изцяло притежаваните от нас дъщерни дружества, клонове, поделения. В случай, че решим да извършим преобразуване, да пристъпим към прекратяване и ликвидация, обявяване в несъстоятелност, реорганизация или подобна дейност или процедура, която включва прехвърлянето на информацията, описана в настоящата Политика, ние ще споделим вашата информация с страна, участваща в такъв процес (например потенциален купувач, правоприемник).

VI. Колко дълго съхраняваме информацията ви:
14. Ние съхраняваме вашата информация само докато имаме нужда от нея, за да Ви предоставим услуги посредством нашия сайт и да изпълним описаните в тази политика цели. Такъв е и случаят за всяко трето лице, с което споделяме информацията ви и което извършва услуги от наше име. Когато вече не се налага да използваме вашата информация и не е необходимо да я поддържаме в съответствие с нашите правни или регулаторни задължения или ще я премахнем от нашите системи или ще ги деперсонализираме, така че да не можем да ви идентифицираме.

VII. Нашата политика относно детската информация:
19. Деца под 16 години не могат да използват сайта ни.
Снимка: Artak Petrosyanhttps://unsplash.com
Открий как да пътуваш спокойно и уверено
Снимка: ben whitehttps://unsplash.com
Остани с Business Travel за пътуванията, които те вдъхновяват