цена

Програма:
Дата на отпътуване:
Пътуването ще завърши на (дата на пристигане):
Брой нощувки:
Брой туристи:* в т.ч. бр. деца от 2 до 12 г.
Трите Ви имена по паспорт:*
/ Необходими за договор /
E-mail:*
Телефон:*
Начин на плащане:
ОБЩА СУМА: 0.00
Коментар и допълнителна информация:

  1. Запознат съм с предоставената Декларация - съгласие за защита на личните данни
  2. съм информиран/а, че данните, които предоставям на „БИЗНЕС ТРАВЕЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД във връзка със сключването и в хода на изпълнение на договорните ни отношения, са лични данни, които подлежат на обработване съгласно Закона за защита на личните данни и другите приложими национални и европейски нормативни актове;
  3. съм информиран/а и приемам личните ми данни, включително и чувствителни такива да се събират, обработват и съхраняват от „БИЗНЕС ТРАВЕЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД за целите на предоставяне на туристическа услуга - за реализиране на моите правата, задълженията и интереси, в качеството ми на клиент/потребител и за реализиране на правата, задълженията и интересите на Туроператора
  4. съм информиран/а и приемам, че във връзка с реализиране на туристическата услуга личните ми данни се предоставят от „БИЗНЕС ТРАВЕЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД на Министерство на туризма; друг турооператор/агент/доставчик на туристически услуги в Република България, в ЕС и извън ЕС; on-line базирани резервационни системи; транспортни дружества; дружества, осигуряващи трансфери, екскурзоводи или дружества, осигуряващи допълнителни турове на място; други държавни органи и институции - за издаване на виза; самото лице; авиокомпании – при резервиране на самолетни билети; резервационна система – глобални доставчици на хотели; хотели; застрахователни дружества; обслужващата администратора банка (за целите на успешното плащане на услугата по договора), външна счетоводна фирма, НАП; правоприлагащите органи, КЗЛД, правоприлагащите органи.
  5. съм информиран/а, че имам право на достъп до личните ми данни, които „БИЗНЕС ТРАВЕЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД съхранява и обработва, право на преносимост на данните, както и че имам право да възразя срещу обработването им при констатирано нарушение на законовите правила, съответно че имам правото да искам заличаването на незаконосъобразно обработвани и коригирането на неверни данни;
  6. съм информиран/а, че имам право да оттегля дадено от мен съгласие за обработване на лични данни за конкретна цел или по конкретен повод, в случай че това оттегляне не противоречи на законови изисквания и не възпрепятства изпълнението на задълженията на „БИЗНЕС ТРАВЕЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД във връзка с реализиране на възложеното от мен.
  7. съм информиран/а, че „БИЗНЕС ТРАВЕЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД съхранява и обработва данните ми в законоустановените срокове, а при липса на такива, в срок определен от „БИЗНЕС ТРАВЕЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД с оглед негови нормативно установени задължения и интереси, както и при спазване на принципите за ограничение на съхранението и свеждане на данните до минимум;
  8. съм информиран/а относно правото ми на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушаване на мои законни права като субект на лични данни, обработвани от „БИЗНЕС ТРАВЕЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД;
  9. съм съгласен/а „БИЗНЕС ТРАВЕЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД да обработва мои лични чувствителни данни, касаещи здравето ми с цел осигуряване на услуга, която в максимална степен да отговаря на моите нужди и интереси
* Задължителни данни

Снимка: Artak Petrosyanhttps://unsplash.com
Открий как да пътуваш спокойно и уверено
Снимка: ben whitehttps://unsplash.com
Остани с Business Travel за пътуванията, които те вдъхновяват